หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
การพัฒนาในด้านการเกษตรให้มีความก้าวหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น

พัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พัฒนาระบบผังเมือง สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 
 
   
 
 
 
 
   
 

สายตรงนายก
โทร : 065-4237567
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10