หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 


นายศักดิ์ดา ไผ่รุ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 


นายนิรัญ แก้วกุณโฑ
หัวหน้าสำนักปลัด
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น


นางสาวชนกานต์ ไกรสัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนฤมล อู่คงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายหรินทร์ ศรีมณีเลิศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายศุภชัย ปั้นฉาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางมนทิชา ประเสริฐดี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวรุ่งรวี อุ่นเรือน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรวรรณ เฉยชาญ
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 

สายตรงนายก
โทร : 056-244-292
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10