หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายนิรัญ แก้วกุณโฑ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
โทร : 0842399464
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายนิรัญ แก้วกุณโฑ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0842399464
นางสาวรำเพย คงทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0866765481
นายเทพบดินทร์ ธเนศเมธี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0845029476