หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
   
 
 
 
 
 
 
     
ตำบลท่างิ้ว เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ความเป็นอยู่ของประชากรจะอาศัยอยู่รวมกัน ตามลักษณะของสังคมไทยสมัยก่อน อยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ จะมีบางส่วนเริ่มแยกครอบครัว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัย ปัจจุบันการจัดการในครัวเรือนขึ้นอยู่กับผู้นำครอบครัวเป็นหลัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
 
ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มพี่น้อง เป็นกลุ่มใหญ่
 
ตั้งบ้านเรือนตามพื้นที่การเกษตรของตนเอง
 
 
 
ประชากรในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.83 และนับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.17 โดยประกอบไปด้วย

วัด จำนวน 2 แห่ง คือ
 
วัดท่างิ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดหนองน้ำเขียว
(วัดมงคลรัตนาราม)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 

โรงเรียนวัดท่างิ้ว

โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเขียว
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล
จำนวน 1 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลบ้านส้มเสี้ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา ให้บริการประชาชนในตำบลและหมู่บ้านใกล้เคียง

ร้านขายยา จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เช่น การบวชนาคหมู่ การแต่งงาน งานศพ และประเพณีตามเทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง การทำบุญสารทต่างๆ และพิธีสำคัญทางศาสนา
 
 
 
         
ตำบลท่างิ้ว มีโครงการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว วัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และสอดส่องดูแลให้ตำบลปลอดจากยาเสพติด และยังมีอาสาสมัครต่างๆ ดังนี้

ป้อมตำรวจ
(ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์)
จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 210 แห่ง

ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 150 แห่ง

ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.ท่างิ้ว
(ตั้งอยู่หน้าที่ทำการ อบต.ท่างิ้ว)
จำนวน 1 แห่ง
 
 
   
 
 
 
 
   
 

สายตรงนายก
โทร : 065-4237567
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10