หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลกับจังหวัดเป็นถนนลาดยางมีทั้งสิ้น
3 เส้นทาง ดังนี้

โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1073 ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1073 ติดต่อกับทางหลวงหมายเลข 1084

โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1182 การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอ โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1073 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1182 การคมนาคมติดต่อภายในตำบล โดยถนนพหลโยธิน ซึ่งผ่านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1073 ซึ่งผ่านหมู่ที่ 5,4,1 และหมู่ที่ 2 โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1182 ซึ่งผ่านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2
 
 
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

รับน้ำจากแม่น้ำปิงผ่านมายังคลองธรรมชาติ ดังนี้
 

คลองตั้วเกา มีประตูระบายน้ำอยู่ที่หมู่ 1 บ้านตั้วเกา ไหลผ่านหมู่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 พื้นที่รับน้ำเพื่อการเกษตร ประมาณ 20,000 ไร่

คลองน้ำหัก มีประตูระบายน้ำที่หมู่ 6 บ้านน้ำหักตำบลบ้านแดน ไหลผ่านหมู่ 1,4,5 และหมู่ที่ 6 พื้นที่รับน้ำ เพื่อการเกษตร ประมาณ 1,500 ไร่

คลองกระดาน รับน้ำจากอำเภอลาดยาวอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล ไหลผ่าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 พื้นที่รับน้ำเพื่อการเกษตร ประมาณ 1,200 ไร่ เฉพาะฤดูฝน
แหล่งน้ำธรรมชาติ

บ่อน้ำตื้น จำนวน 62 แห่ง

บ่อโยก (บ่อบาดาล) จำนวน 65 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 20 แห่ง

เหมือง จำนวน 4 แห่ง

คลองส่งน้ำ จำนวน 6 แห่ง
 
 
 
   
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรดิน สภาพดินพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะดินที่มีการระบายน้ำเร็ว เป็นดินเนื้อละเอียดหรือดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะแก่การทำนา และปลูกผักต่างๆ เช่น อ้อย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เป็นต้น

ทรัพยากรน้ำ พื้นที่ของตำบลท่างิ้ว ไม่อยู่ในเขตชลประทาน แต่มีคลองธรรมชาติไหลผ่านในฤดูฝน จำนวน 4 คลอง คือ คลองแง่ง , คลองชะโอน , คลองตั้วเกา และคลองกระดาน ใช้ได้เฉพาะในช่วงฤดูฝน และมีแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกร มักประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากอยู่เสมอ ภายในตำบลไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในการเกษตร หรือในช่วงฝนทิ้งช่วง ทำให้ประสบปัญหาความเสี่ยงในการปลูกพืช
 
 
   
 
 
 
 
   
 

สายตรงนายก
โทร : 065-4237567
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10