หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการกลไกให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 23 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)