รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.ย. 2562 7
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครนสำหรับบินถ่ายภาพอากาศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   20 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถไถเกษตรเพื่อเกรดเกลี่ยเรียบถนนลูกรังกลบหลุมบ่อบริเวณ หมู่ที่ 6   20 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง   20 ก.ย. 2562 4
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมเทรีนหูช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขี้เหล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.ย. 2562 6
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้ 3 ชั้น มีบานมีกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.ย. 2562 5
สถ.อ.บรรพตพิสัย   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   20 ก.ย. 2562 5
สถ.อ.บรรพตพิสัย   ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเทศ ชิมช้อปใช้   20 ก.ย. 2562 5
สถ.อ.บรรพตพิสัย   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free WI-FI ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ   20 ก.ย. 2562 4
สถ.อ.บรรพตพิสัย   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ   20 ก.ย. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5218/td>