หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สายลำโพง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัด   23 พ.ย. 2563 1
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการศึกษาดูงานนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ย. 2563 4
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ 0023.16/ว 4153 เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   23 พ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง อบต.นากลาง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง อบต.นากลาง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง อบต.นากลาง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ย. 2563 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส ที่ นว 0023.14/ว 4492 ลว 23.11.63 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ฯ   23 พ.ย. 2563 4
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามโครงการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขต อบต.เนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ย. 2563 3
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการศึกษาดูงานนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง อบต.ท่างิ้ว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   23 พ.ย. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7,752
 
 
   
 
 
 
 
   
 

สายตรงนายก
โทร : 056-244-292
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10