รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการขุดรางระบายน้ำ บริเวณไหล่ทางถนนสายรอบหมู่บ้าน บริเวณที่นางอนงค์ ปัณดิษฐโต   19 ก.ย. 2562 10
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -แผ่นปูพื้นยางพารา    18 มิ.ย. 2562 71
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมประตู เปิด-ปิด น้ำ บริเวณที่นายวิจิตร เพชรนิล   6 มิ.ย. 2562 52
ราคากลาง   ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมประตู เปิด-ปิด น้ำบริเวณนานายปรีชา คำนุ หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว    14 พ.ค. 2562 72
ราคากลาง   ประกาสราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณจากสามแยกนานายสำราญ ชิดฉิมพลี ถึงเขตหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดน   15 มี.ค. 2562 116
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายหยัด จูรัตน์ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางประสิทธิ์ นาคเทียม หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง   15 ก.พ. 2562 171
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณนานายบุญชอบ ถึงจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์   15 ก.พ. 2562 180
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายประเสริฐ ไกวรรณ์ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณนานายสาโรจน์ ขุนอาจ หมู่ที่ 6 บ้านประดู่งาม   15 ก.พ. 2562 126
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมดาดเรียงหินใหญ่ บริเวณเลียบคลองชะโอน หมู่ที่ 5   15 ก.พ. 2562 81
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 บริเวณบ้านนางพรทิพย์ ประเสริฐดี ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณที่นายเอี่ยม ไกรสัย หมู่ที่ 1   15 ก.พ. 2562 94
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8