รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครผู้ช่วยช่างโยธา และนักการภารโรง   5 ม.ค. 2555 1964
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ภาพการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 1    19 ต.ค. 2554 2818
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   28 ก.ย. 2554 2543
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)   2 ส.ค. 2554 1373
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา ปรับปรุงถนนลูกรัง และโครงการก่อสร้างลาน คสล.   29 ก.ค. 2554 3346
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดสมัยประชุมสามัญของสภา อบต.ท่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2554   19 ก.ค. 2554 3617
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดสมัยประชุมสามัญของสภา อบต.ท่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2553   19 ก.ค. 2554 3418
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล.   10 มิ.ย. 2554 2891
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร (ผช.จนท.พัสดุ)   10 มิ.ย. 2554 2721
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ท่างิ้ว แทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1   6 มิ.ย. 2554 3354
<< หน้าแรก...     39      40      41      42     (43)     44      45      46