รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
ความพึงพอใจในการให้บริการใน 4 งานบริการ ได้แก่
1. งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคด้านถนน
2. งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
3. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
4. งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 16.04 น. โดย คุณ ชลธิชา สุขทวี

ผู้เข้าชม 8 ท่าน