รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ประกาศราคากลาง โครงการขุดรางระบายน้ำ บริเวณไหล่ทางถนนสายรอบหมู่บ้าน บริเวณที่นางอนงค์ ปัณดิษฐโต  
 

จ้างเหมาโครงการขุดรางระบายน้ำบริเวณไหล่ทางถนนสายรอบหมู่บ้าน บริเวณที่นางอนงค์ ปัณดิษฐโต  ความยาว 50.00 เมตร เพื่อระบายน้ำไปยังท่อระบายน้ำบริเวณเลียบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 16.29 น. โดย คุณ ชลธิชา สุขทวี

ผู้เข้าชม 11 ท่าน