รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายหยัด จูรัตน์ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางประสิทธิ์ นาคเทียม หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง  
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายหยัด จูรัตน์ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางประสิทธิ์ นาคเทียม       หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  390.00 ตารางเมตร (รวมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้างเชื่อมต่อกับผิวจราจรเดิม) ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่บริเวณหน้างาน  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เดือนธันวาคม 2556 กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 16.53 น. โดย คุณ ชลธิชา สุขทวี

ผู้เข้าชม 58 ท่าน