รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณนานายบุญชอบ ถึงจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์  
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณนานายบุญชอบ ถึงจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่บริเวณหน้างาน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เดือนธันวาคม 2556 กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 16.51 น. โดย คุณ ชลธิชา สุขทวี

ผู้เข้าชม 59 ท่าน