รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายประเสริฐ ไกวรรณ์ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณนานายสาโรจน์ ขุนอาจ หมู่ที่ 6 บ้านประดู่งาม  
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายประเสริฐ ไกวรรณ์  ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณนานายสาโรจน์ ขุนอาจ  หมู่ที่ 6   ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่บริเวณหน้างาน รายละเอียด  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เดือนธันวาคม 2556 กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 16.49 น. โดย คุณ ชลธิชา สุขทวี

ผู้เข้าชม 44 ท่าน