รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
สำหรับผู้มาสมัครรายใดไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหา ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 13.38 น. โดย คุณ นิรัญ แก้วกุณโฑ

ผู้เข้าชม 184 ท่าน