รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
การทำผลิตภัณฑ์ จากเชือกรัดพลาสติก
 
ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่างิ้ว  
 

การทำผลิตภัณฑ์ จากเชือกรัดพลาสติก

๑. เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีและผุู้สุูงอายุในพื้นที่ตำบลท่างิ้ว
๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่ีงตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๓. เพื่อส่งเสริมทักษะพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่างิ้ว
๔. เพื่อให้กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมทำและร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2558 เวลา 15.39 น. โดย คุณ ชนกานต์ ไกรสัย

ผู้เข้าชม 1222 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย