รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 


นางนิตยา เพชรตะกั่ว
กำนันตำบลท่างิ้ว
 
 


นายวินัย อบปิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางจิตตินันท์ อินทรวิเชียร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายสมบุญ จุมสุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นางรุ่งทิวา โตสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายสุรชัย แก้วยา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6