หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเขียว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนวัดท่างิ้ว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52