หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 สายทางแยก 1073-ถนนสายแม่น้ำปิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]



จ้างเหมาโครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]



ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]



ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]



ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแาบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 ฺBTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]



ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]



ซื้อวัสดุกีฬา ลูกเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-9920 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29