ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 12 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256282,421156,443188,650252,121192,154140,945169,535169,28084,82181,07034,985-1,552,425
256159,538106,09496,19976,66459,14868,57965,60057,23246,30495,125386,295182,5461,299,324
256031,99554,15478,57391,05478,490156,385102,403138,17689,71887,801106,36776,2871,091,403
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ก.พ. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2559   1,523,163
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   5,466,315
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี