ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 4 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256389,921100,25198,5239,096--------297,791
256282,421156,443188,650252,121192,154140,945169,535169,28084,82181,07066,63066,4931,650,563
256159,538106,09496,19976,66459,14868,57965,60057,23246,30495,125386,295182,5461,299,324
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ก.พ. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,614,566
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   5,862,244
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี