รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
 
     
ที่อยู่ : 999 หมู่ที่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60180
Website : www.tangew.go.th
Email : admin@tangew.go.th

 
 
 
สำนักงานปลัด เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 056-244-292
 
กองคลัง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 056-244-294
 
กองช่าง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 056-244-253
 
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เบอร์โทรศัพท์ 056-244-141 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)