หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
   
 
 
 
 
  เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร  
 
 
 
 
ตำบลท่างิ้วเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยริมฝั่งแม่น้ำปิง เป็นสถานที่ตั้งชุมชน เนื่องจากในอดีตการเดินทางไปมาระหว่างชุมชน ส่วนใหญ่ใช้การเดินทางโดยเรือ อาศัยแม่น้ำเป็นเส้นทางหลัก ราษฎรส่วนใหญ่ของตำบลมีเชื้อสายจีน อาชีพที่ทำส่วนมากคือการค้าขาย สินค้าที่สำคัญ คือ " ข้าว"
ดังนั้น ตลอดแนวลำน้ำที่เป็นแหล่งชุมชนของท่างิ้วจึงมีท่าน้ำขนาดเล็กใหญ่ สำหรับเป็นที่จอดเรือขนถ่ายสินค้าจำนวนหลายท่า จึงสันนิษฐานว่าชื่อตำบล "ท่างิ้ว" น่าจะเกิดจากลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่มีท่าน้ำมาก ส่วนคำว่า "งิ้ว" สันนิษฐานว่า ที่ท่าน้ำหลักของชุมชนอาจจะมี "ต้นงิ้ว" จึงเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่มีผู้คนในสมัยนั้นรับรู้โดยทั่วกัน หรือ "งิ้ว" อาจจะเป็นสัญญาลักษณ์ที่เรียกคนจีน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชุมชน ยังหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60180 พิกัดทางภูมิศาสตร์ 15.93132,99.955426 มีพื้นที่ประมาณ 45.11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,193.75 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอบรรพตพิสัยไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
 
 
 

 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินมีการระบายน้ำเร็ว เป็นดินเนื้อละเอียดหรือดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเหมาะแก่การทำนา และปลูกพืชผักต่างๆ เช่น อ้อย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เป็นต้น มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำปิง คลองตั้วเกา คลองแง่ง และ คลองกระดาน ซึ่งราษฎรสามารถทำนา ได้ปีละ 2-3 ครั้ง
 
 
 
   
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
 
 
   

เกษตรกรรม-ทำนา

เกษตรกรรม-ทำไร่

เกษตรกรรม-ทำสวน

เกษตรกรรม-ปศุสัตว์

รับราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

ธุรกิจส่วนตัว

อาชีพอื่นๆ

กำลังศึกษา

ไม่มีอาชีพ
 
 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 4,277 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 2,102 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15
 
หญิง จำนวน 2,175 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,188 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 94.81 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านตั้วเกา 557 584 1,141 338  
2   บ้านส้มเสี้ยว 59 66 125 30
  3   บ้านท้องคุ้ง 316 335 651 154  
4   บ้านหนองน้ำเขียว 747 782 1,529 422
  5   บ้านหนองสังข์ 242 234 476 144  
6   บ้านประดู่งาม 181 174 355 100
    รวม 2,102 2,175 4,277 1,188
 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
   
 

สายตรงนายก
โทร : 065-4237567
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10