รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 


นายชินกร เกรียงยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 


นายสมคิด อภิเดช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว


นายประยูร บัญญัติศิลป์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 


นายดำเนิน สายหยุด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว