รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ย่านมัทรี      25 มิ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ   25 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ    25 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เขาดิน   โครงการการฝึกอบรมทักษะอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ   25 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   25 มิ.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เขาดิน   การฝึกอบรมทักษะอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ   25 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตำบลตะเคียนเลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   25 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในประกอบการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตำบลตะเคียนเลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   25 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่องหมายเลข 054-58-0002, 054-58-0003, 054-58-0004 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ปกติ   25 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   25 มิ.ย. 2561 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3167/td>