รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองปลิง   ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยครัวพ่อมด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   14 ส.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองปลิง   ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางยุพา จันทร์หวา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   14 ส.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองปลิง   ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกจากถนนลาดยางสายหน้าวัดเทพนิมิตรสว่างธรรมถึงถนนลาดยางของเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   14 ส.ค. 2561 4
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.วังซ่าน   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา   14 ส.ค. 2561 3
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.วังซ่าน   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง    14 ส.ค. 2561 3
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.วังซ่าน   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์   14 ส.ค. 2561 3
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.วังซ่าน   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด   14 ส.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ยางตาล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการถังขยะอินทรีย์ขยะเปียกในครัวเรือนต้นแบบ และรณรงค์ส่งเสริมการลดประมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี   14 ส.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองนมวัว   ประชาสัมพันธ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมการป้องการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสววรค์   14 ส.ค. 2561 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.วังซ่าน   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์   14 ส.ค. 2561 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3397/td>