รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา   18 ก.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์   13 ก.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต   13 ก.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็ก 2 บาน   13 ก.ย. 2561 4
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง    13 ก.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 1 บริเวณจากปากทางแยก บ้านนายจ้อย ถึงสระน้ำบริเวณที่นางน้ำหวาน ฉุยฉาย   11 ก.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายสมพงษ์ พรมกูล ถึงหน้าบ้านนางจิตร ขะจิตร์   11 ก.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายเอกลักษณ์ ชราสิงห์ เขตติดต่อ หมู่ 1 ตำบลหูกวาง   11 ก.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จากถนนดำข้างบ้านนายจ้อย ถึงลำเหมือง   11 ก.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 82-9920 นครสวรรค์   5 ก.ย. 2561 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28