รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
 
 
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วขอแจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2555 เวลา 12.06 น. โดย คุณ นิรัญ แก้วกุณโฑ

ผู้เข้าชม 1029 ท่าน