ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 24 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256159,538106,09496,19976,66459,14868,57965,60057,23246,30467,805--703,163
256031,99554,15478,57391,05478,490156,385102,403138,17689,71887,801106,36776,2871,091,403
2559------1,70324,21436,82141,27537,91141,042182,966
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ก.พ. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -658,606
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,318,926
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี