รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
 
 
     
ที่อยู่ : 999 หมู่ที่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60180
โทรศัพท์ : 056-244-292
โทรสาร : 056-244-253
Website : www.tangew.go.th
Email : admin@tangew.go.th
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)